Tekst og foto: Anne L. Buvik

Laili og Tor Jørgen

Møteledere på Politilederkonferansen var Laila Totland Langeland fra NPL og Tor-Jørgen Johnsen fra Parat Politiet.

Parat politiet var også representert gjennom konferansier Tor-Jørgen Johnsen, som sammen med Laila Totland Langstrand holdt orden på både program, forelesere og forsamling gjennom to dager. Som vanlig hadde arrangørene fått i stand er spennende program med mange interessante forelesere.

Les også: Åpenhet og tillit tema for politilederne

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) fra Justis- og beredskapsdepartementet fikk æren av å være første taler. Han hilste fra justisminister Tor Mikkel Wara, som ikke hadde anledning til å være til stede. Johansen påpekte at ministeren er avhengig av gode innspill, både med positivt og negativt fortegn, for å kunne fortsette å kjempe for gode bevilgninger til politiet i statsbudsjettet. Han inviterte til konkret samarbeid og kontakt, og hadde en liten «kø» av politiledere hos seg allerede ved konferansens første pause.

Videre var det hilsener fra YS ved nestleder Erik Kollerud, fra Carl Marius Michelsen, leder NTL politiet, Marianne Børseth Hansen, andre nestleder i Politijuristene, og hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth.

Riksadvokatens time
Deretter hadde riksadvokat Tor-Aksel Busch sin etter hvert tradisjonelle «Riksadvokatens time», med fokus på etterforskning. Og selv om «ryktene sier» av Busch vurderer å gå av for aldersgrensen, valgte hovedpersonen selv å holde forsamlingen i uvisse. Kanskje er han tilbake på neste års konferanse – og kanskje ikke!

Les også: Bekymring for etterforskningen i politiet

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad bidro så med en statusoppdatering for utviklingen av politiet, før Hege Merakeås bidro med et muntert skråblikk på en politileders hverdag som dagens siste innslag

Håkon Skulstad
Assisterende politidirektør, Håkon Skulstad, leverte en god statusoppdatering for politireformen.

Les mer om Skulstads foredrag: Politiet må bygge tillit fra samfunnet

Dagen ble avsluttet med festmiddag, hvor høydepunktet utvilsom var utnevningen av tidligere leder Jonny Nauste til NPLs fjerde æresmedlem. Han befinner seg nå i et eksklusivt selskap sammen med Steinar Ravlo, Otto Stærk og Svein Stuberg, og det var en tydelig rørt Nauste som takket for æresbevisningen.

Jonny og Geir
En rørt Jonny Nauste får jakkemerke som nytt æresmedlem.
Anne Margrethe Ruud
Anne Margrethe Ruud fra Agder bidro med et muntert innslag under middagen.

Varsling og ledelse
Dag to hadde to store temaer på agendaen, «Varslinger i politiet» og «Ledelse, kultur og holdninger». Først ute var politimester i Vest, Kaare Songstad, som hadde en rekke personlige erfaringer å dele.

Les mer om Songstads innlegg: Vest politidistrikt er «størst på varsling»

Psykolog Cecilie Thorsen har spesialkompetanse på varsling, og er svært opptatt av ledernes rolle i varslingssaker. I etterkant av konferansen har «Politilederen» intervjuet Thorsen, hvor hun ytterligere utdypet mange av synspunktene hun delte på konferansen.

Les mer om Thorsens foredrag: Varsling – et lederansvar

Seansen om varsling ble av sluttet av Egil Svartbekk fra POD, som delta status for varslinger og hva POD foretar seg.

Les mer om Svartbekks innlegg: Status for varslinger i politiet

Hvordan går det egentlig med nærpolitireformen? Det skulle Vivi Lassen, spesialrådgiver for Difi, orientere om. Hvor står vi, og hvor skal vi? Hun snakket blant annet om at arbeidet i reformen er i rute, men strukturen har tatt mye plass. Det samme har personalløpet. Resultatene for 2017 er noe svakere enn for året før, men i befolkningen har tilliten til politiet økt. De politiansatte er litt mindre fornøyde enn før.

Vivi Lassen
Spesialrådgiver Vivi Lassen fra Difi har på oppdrag fra Justisdepartementet fulgt og evaluert politireformen i to år.

Øystein Mæland, direktør for Akershus Universitetssykehus, delte så av sine erfaringer som leder for noe som ble betegnet som et «skandalesykehus» da han overtok i 2014, og hvor man har gjennomført en stor snuoperasjon. Hvor mye av hans erfaringer er overførbare til politiet? Mæland kjenner også politietaten etter sin tid som politidirektør fra 2011 til 2012.

Øystein Mæland og Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh og sykehusdirektør Øystein Mæland så mange likhetstrekk mellom ledelse på et sykehus og i et politidistrikt.

Les mer om Mælands foredrag: Kan politiledere lære av sykehusledelse?

Konferansen ble avsluttet med tre speedforedrag om «Åpenhet og tillit i min lederhverdag» hvor tre politiledere bidro med personlige innfallsvinkler til temaet.

Les mer om speedforedragene: Åpenhet og tillit i min lederhverdag

Dermed var lederkonferansen over for denne gang – det er ennå usikkert hvilken form neste års konferanse vil få, da man kan tenke seg flere ulike modeller for et nært samarbeid med Parat. Men leder Geir Krogh avsluttet med å forsikre om at jo, det blir også lederkonferanser i fremtiden hvor NPL setter dagsorden!

Hyggelig lag
Forbundsleder Geir Krogh i hyggelig lag før festmiddagen.