Otto Stærk, forbundsleder Norges Lensmannslag 1997 - 2001:

Tor-Aksel Busch ble Riksadvokat omlag på samme tidspunkt som jeg begynte som formann i Norges Lensmannslag.  Han gav tidlig et klart signal om at han ønsket større fokus på straffesaksbehandlingen på alle nivåer i politi- og lensmannsetaten - ikke minst hos lensmennene som ledere av sine kontorer.  Det førte til et samarbeid hvor han velvillig stilte opp både på sentrale samlinger i lensmannslaget og ikke minst rundt om i landets lokallag.  Senere fikk jeg oppleve ham på podiet i de fleste politisjefmøter gjennom flere år.  Han er i alle sammenhenger meget klar i sitt budskap samtidig som han i en god kombinasjon av klare fakta, autoritet og en passe grad av humor gav inspirasjon til å ta bedre tak i straffesaksarbeidet.  Dette, i kombinasjon med en tydelig stemme i den offentlige debatten, har gjort ham til en svært god øverste leder for påtalemyndigheten i Norge gjennom mange år.

Storefjell_3_Nauste_og_Busch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jonny Nauste og Tor-Aksel Busch under en lederkonferanse på Storefjell i 2016.

Jonny Nauste, forbundsleder Norges Politilederlag 2008 - 2016:

Tor–Aksel Busch er en venn av Norges Politilederlag. Som leder i NPL «arvet» jeg den goodwill hos ham som tidligere ledere av Lensmannslaget hadde opparbeidet.  Han svarte nesten alltid ja til å delta på Politilederlagets samlinger rundt om i landet, og var fast foredragsholder på vår årlige ledersamling på Gardermoen. Han er en meget god foredragsholder, som alltid har en god historie på lur. Han er opptatt av at politilederne skal ta ansvar og lede etterforskningen i straffesaker, er reflektert langt utover straffesakene, og opptatt av utviklingen i samfunnet. 

Tor-Aksel Busch er tilstede i samtalen og viser på en unik måte interesse for deg og din person. Jeg setter stor pris på ham og ønsker ham alt vel som pensjonist. 

Maritlav1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marit Ellingsen, forbundsleder Norges Politilederlag:

Ut fra mitt ståsted som ny leder i NPL har jeg oppfattet at han har vært en nær venn av NPL, og alltid stilt opp når vi har spurt om han har muligheten til å holde foredrag på våre samlinger/konferanser. Det var slik jeg møtte ham for første gang, høsten 2014 i Haugesund hvor han holdt et foredrag for NPLs medlemmer i lokallagene Hordaland og Rogaland. Jeg fikk kjøre ham på flyplassen, og når jeg har møtt ham ved senere anledninger, har han husket meg ved fornavn. Det imponerer meg med tanke på alle han har møtt og den rollen han har hatt.  

Busch har uten tvil betydd mye for straffesaksarbeidet i politiet. Han har talt etterforskningsarbeidet i politiet sin sak gjennom mange år, ønsket mer fokus på det politifaglige etterforskningsarbeidet, og etterlyst den «gamle førstebetjenten». Han har sannsynligvis en stor del av æren for at det nå satses mer på politifaglige etterforskningsledere og årlig obligatorisk opplæring.