Hvilken oppfatning har du av den nye politidirektøren?
Benedicte Bjørnland har lang er erfaring som toppleder i politiet og er godt likt av de ansatte. Hun har gjort en svært god jobb som PST-sjef. Selv om budskapet kan være skremmende, evner hun å kommunisere på en måte som gir tillit og respekt.

Hva tror du blir hennes største utfordringer?
Gjennomføring av politireformen er førsteprioritet for politiet nå, og det er nok den oppgaven som fortsatt vil prege mye av toppledelsen i politiet. Samtidig ser ressurssituasjonen ut til å ville prege oss i tiden fremover. Vi ser nå resultatene av flere år med øremerking og detaljstyring av ressurstildeling, i tillegg til budsjettkuttene i ABE reformen.

Hvilke forventninger har du til kommunikasjon og samarbeid?
Vi har tre gode råd til Benedicte. For det første bør hun etablere et nært samarbeid med fagorganisasjonene. Vi ønsker å være samarbeidspartnere, og ikke nødvendigvis bare parter. For det andre er det et stort kompetansegap mellom dagens ledere og fremtidens krav til politiledere. Vi håper derfor at dagens tiltak for lederutvikling videreføres og forsterkes. Vi ønsker å bidra aktivt i dette arbeidet. For det tredje håper jeg Benedicte vil fortsette med den gode involveringen i arbeidet med flerårige virksomhetsplaner og disponeringsskrivet. Her kan vi som gode samarbeidspartnere bidra til god kvalitetssikring og forankring av styringsdokumentene.

Les intervjuet med Benedicte Bjørnland: Vil lede en profesjonaliseringsreform

Publisert 15 februar 2019 15:34