Hvilken oppfatning har du av den nye politidirektøren?
Vi kjenner henne godt fra jobben som PST-sjef, og jeg tror det i denne fasen kan være positivt med nye øyne på reformen. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid, og ønsker henne velkommen og lykke til i jobben.

Hva tror du blir hennes største utfordringer?
En utfordring blir når politiet nå skal begynne å rekruttere inn fra andre grupper enn de med politifaglig bakgrunn. Og det blir en stor oppgave å holde trykket oppe på Nærpolitireformen. Det er først nå at reformen treffer våre medlemmer for fullt, og at man skal få ut en gevinst i form av effektivitet og besparelser. Da er det viktig at reformen er justerbar og dynamisk, selv om rammene nå er lagt og man har konkludert. Jeg tror det viktigste suksesskriteriet er at vi skal tenke og jobbe på en ny måte, slik at vi kan uføre oppdraget til publikums tilfredsstillelse. Dette blir en viktig oppgave og utfordring for politidirektøren.

Hvilke forventninger har du til kommunikasjon og samarbeid?
Vi ønsker oss en tilstedeværende leder, som vi kan ha et tett og godt samarbeid med. En slikt samarbeid med organisasjonene tror jeg er svært viktig og sentralt, spesielt under den nåværende prosessen som vil påvirke mange. Vi ønsker henne også velkommen som en aktiv deltaker i IDF-møtene.

Les intervjuet med Benedicte Bjørnland: Vil lede en profesjonaliseringsreform

 

Publisert 15 februar 2019 15:30