NYHET – Executive master i praktisk lederskap

Som en del av sitt etter- og videreutdanningstilbud lanserer Høyskolen Kristiania en samlingsbasert mastergrad i praktisk lederskap. Som Norges Politilederlag-medlem får du 15% rabatt på studieavgiften. Masterprogrammet passer for deg som har noen år med ledererfaring og som ønsker å utvikle din lederrolle i et praktisk orientert undervisningsmiljø.

Sentralt i studiet står din personlige lederutvikling og organisatoriske utfordringer du møter i hverdagen. Utfordringene knyttes opp mot forskningsbasert lederutvikling i samspill med andre ledere og faglige veiledere ved Høyskolen Kristiania. Masterprogrammet er utviklet i tett samarbeid med internasjonalt næringsliv for at du som leder får de nødvendige verktøyene for å møte fremtidens utfordringer innen teknolog, strategi, innovasjon og endringsledelse.

Masterprogrammet er et samlingsbasert studium over 3 år. Studiet er delt inn i tre moduler som kan tas sammenhengende over 3 år, eller ved å velge en og en modul på 30 studiepoeng. Master i praktisk lederskap består av følgende moduler:

  • Omgivelser, posisjonering og teamet
  • Organisasjonen, deg selv og utvikling
  • Masteroppgaven

Etter gjennomført Master i praktisk lederskap skal du ha et bevisst forhold til egen ledelsespraksis. Du vil være forberedt på å håndtere uforutsigbarhet, usikkerhet, forventninger, press og problemer som kan oppstå i arbeidshverdagen.

For å få opptak til masterprogrammet må du ha en bachelorgrad og kunne dokumentere minimum 3 års arbeidserfaring, hvorav minst 2 av disse i lederfunksjoner som innebærer resultat og/eller personalansvar.

Er du utdannet før det ble innført et bachelorløp i politiutdanningen? Du kan likevel søke opptak dersom du kan dokumentere tilsvarende kompetanse som en bachelorgrad gir.

For mer informasjon om opptak, oppstart og masterprogrammet, besøk studieprogramsiden her.

NB: Om du søker opptak til studieprogrammet kan du ta kontakt med studieveileder Alexander Hansen for å få med deg rabatten.

Høyskolen Kristiania Nettstudier

I samarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier får du som Norges Politilederlag-medlem 15% på hele studieporteføljen på nett. Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr studier innen fagområdene økonomi, HR, ledelse, pedagogikk, helse og kommunikasjon.

Studiehverdagen din på nett lar deg studere hvor du vil, når du vil. Studiene har opptak hver dag, hele året – så du kan begynne akkurat når det måtte passe for deg. Det er ingen faste forelesningstider, og alt av undervisning foregår på nett – i ditt eget tempo. Denne fleksible studiemåten gjør at studiehverdagen på nett fint lar seg kombinere med jobb og andre aktiviteter.

Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr studier på alle nivå. Du kan ta studier på videregående-, yrkesrettet-, høyskole- og masternivå. Alle emner som inngår i studieprogram kan også tas som enkelt emner dersom du ønsker deg faglig påfyll uten å måtte fullføre en hel grad.

I alle emner vil du som student få tett oppfølging fra en faglig veileder. Dette er en person du kan stille faglige spørsmål til underveis i studieløpet, og som også retter og kommer med tilbakemeldinger på innsendingsoppgaver.

Har du påbegynt eller fullført høyere utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon? Da kan du søke om å få vurdert denne innpasset i et av Høyskolen Kristiania Nettstudiers studieløp.

Studiene er åpne for alle som har generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Se det komplette studietilbudet til Høyskolen Kristiania Nettstudier her.

NB: For å få med deg medlemsrabatten må du legge denne med i handlekurven sammen med emnene du melder deg opp til. Lenke til rabattsiden finner du her.

 

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om nettstudier eller Master i praktisk lederskap? Ta kontakt med studieveileder Alexander Hansen eller per telefon 93 03 23 04.