Les

Du har ingen tilgang til dette innholdet

Forsøk å logge deg inn for å få tilgang.
Gå til logg inn
Besøksadresse:
Lakkegata 23, 2. etg
Boks 9029, Grønland
0133 Oslo
Om Norges politilederlag
Norges Politilederlag - for ledere 
på alle nivå og fagområder. 
NPL er den eneste egne fagorganisasjonen 
for ledere i politi- og lensmannsetaten.
Kontakt:
Forbundsleder
Marit Ellingsen
Mobil + 47 916 71 720
marit.ellingsen@politilederen.no
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?