Program 

Kl 13:00 

Presentasjon av styret i Parat Politi og Norges Politilederlag Nordland. Lokallagsledere Åshild Sjøheim og Dag-Sture Strøm.

Presentasjon av Parat Politi og NPL sentralt ved Einar Kaldhol, Cecile Pukstad og Marit Ellingsen.

Thore Eithun Helland - «Spør Advokaten» Som medlem i Parat har man «en time fritt rettsråd» som ikke angår arbeidsforholdet. Helland har erfaring som tingrettsdommer og jobbet i huseiernes landsforbund. Han vil svare på spørsmål omkring private juridiske saker.

Kl. 15.30 separate årsmøter

Servering av Biff stroganoff med ris, gi beskjed ved
allergi.

Nordland_2