* Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier.

Når du verver nye medlemmer til Parat, gjør du en viktig jobb for felleskapet. Samhold gir styrke og yrkesstolthet, og på en arbeidsplass er det viktig å ha et solid nettverk i ryggen.

Å høre at andre er medlem i en fagforening, og høre gjennom andres erfaring hvorfor det er viktig å være organisert, er viktige faktorer for å bli medlem. Vi stoler på personer som er lik oss selv, og derfor har verving av kolleger en positiv effekt.

Når du verver et medlem, er første steg å fylle ut navn, e-post og mobilnummer på det nye medlemmet. 
Ved å klikke på send åpner neste steg i innmeldingen. Her får du blant annet spørsmål om å fylle ut navn på eventuell verver.

Dersom innmelding ikke fullføres med en gang vil den som er meldt inn få videre oppfølging på e-post, SMS eller telefon. Nytt medlem må da huske å føre deg på som verver.

NB! Hvis vedkommende du verver har takket ja til et jobbtilbud, men ikke startet å jobbe ennå, føres den nye arbeidsgiveren opp som arbeidsgiver.