+ kr 300,- pr mnd for obligatoriske forsikringer

+ lokalkontingent kr 100,- pr mnd

Deler av dette kan du trekke fra på skatten. 
Benytter du samtidig YS og Parats gode bank- og forsikringsordninger i Nordea Direct og Gjensidige, sparer du fort inn kontingenten.