Som medlem får du tilgang til medlemsfordelene i NPL og Parat, bl.a. innen bank, forsikring, kompetanse og god juridisk bistand i arbeidsforholdet 

Parats juridiske avdeling består av mange dyktige advokater med spesialkompetanse innen bl.a. arbeidsrett, pensjon, arbeidsmiljø og ferie. Deres oppgave er å bistå medlemmene ved arbeidsrelaterte konflikter.

I tillegg får medlemmene en times gratis konsultasjon med advokat pr. år i privatrettslige forhold.

Medlemmer i NPL har kollektive forsikringer inkludert i medlemskapet (ulykke, død, alvorlig sykdom)

NPL arrangere lokale og sentrale medlemsmøter og ledersamling. Gjennom Parat har medlemmene tilgang til mange kurs, konferanse og videreutdanning.

I tillegg har alle medlemmene god tilgang på informasjon gjennom ukentlige informasjon fra forbundkontoret og nyhetsbrev og hjemmeside.