Les
Besøksadresse:
Lakkegata 23, 2. etg
Boks 9029, Grønland
0133 Oslo
Om Norges politilederlag
Norges Politilederlag - for ledere 
på alle nivå og fagområder. 
NPL er den eneste egne fagorganisasjonen 
for ledere i politi- og lensmannsetaten.

Kontakt:
Forbundsleder
Frank Gran
Mobil 975 52 494
Frank.Gran@Parat.com
post@politilederen.no 

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?