Flere eldre enn yngre kvinner mener lønnsforskjeller er den største utfordringen for kvinner i Norge. Blant kvinner som er eldre enn 60 år, mener 45 prosent at lønnsforskjeller er den største utfordringen, ifølge en Ipsos-undersøkelse.

Blant kvinner i alderen 18 til 29 år mente 31 prosent det samme. Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos i samarbeid med Global Institute for Women's Leadership ved Kings College i London.

30 land har deltatt i undersøkelsen. En firedel mener balansering av familie og jobb er ett av de viktigste problemene for norske kvinner, men også her er skillet stort mellom unge og eldre. 39 prosent av eldre svarer at det er viktig, mens 13 prosent av yngre svarer det samme.

Seksuell trakassering ble også ansett som ett av de viktigste problemene. 21 prosent svarte dette alternativet. Det var signifikant flere menn enn gjennomsnittet som anså dette som et problem. 25 prosent menn svarte dette, mens kun 18 prosent kvinner svarte det samme.

Globalt er bildet annerledes. Seksuell trakassering, seksuell vold og vold i hjemmet er hva flest mener er de viktigste problemene kvinner og jenter møter i dag. Det er det henholdsvis 29, 25 og 23 prosent som svarer.