1. Statens personalhåndbok
  2. Lønns- og peronalpolitikk i staten (Fornyings og administrasjonsdepartementet)
  3. Personalreglement fra 01.12.16 med tilhørende rundskriv nr 11 2016 fra POD    
   POD: Fravikelse fra tjml § 23 -intern utlysning av lederstillinger 2016
   POD: Bortfall av mindretallsanke - brev av 24.11.2017.  
  4. HMS-håndboka
  5. Det sentrale ansettelsesrådet (POD 2006/16)
  6. POD: Presisering vedr. prosedyrer for tildeling av nye stillinger - 8.3.12.
  7. POD: Rundskriv 03/014 - Kompetansekrieterier Pb 1, 2 og 3
  8. POD: Brev vedr. Kunngjøring av ledige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten; kvalifikasjonskrav og kodebruk (7.11.17)
  9. POD: Nytt brev vedr. kunngjøring av lederstillinger - kvalifikasjon og kodebruk (15.2.18)
  10. POD: Lønnsrapport politi- og lensmannsetaten versjon 1.0 (2017)