1. Prop. 61 LS (2014-2015)
 2. Innst. 306 S (2014-2015) - Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen 
 3. Oppdragsbrev nr 1 (19/2015) - om nærpolitireformen – konsekvenser av føringer om samlokaliseringutdyping av 30.6.15
 4. Oppdragsbrev nr 2 (26/2015) - Gjennomføring av politidistriktenes interne organisering (21.10.15)
 5. Oppdragsdokument Nærpolitireformen (09.02.16)
 6. Beslutning om overordnet struktur (17.02.16)
 7. Oppdragsbrev nr 3 (3/2016) - Tjenestedstedsstrukur (17.03.16)
 8. Fullmakt til POD - delegering av myndighet til å fastsette endringer i politiets lokale struktur(18.3.16)
 9. Rammer og retningslinjer fra POD - etablering av nye politidistrikter v1.1 (26.8.16)
 10. Politidirektoratets beslutning om ny lokal struktur 13. januar 2017 + (Resultat etter klagebehandling 29.6.17)
 11. DIFI's første evaluering av Nærpolitireformen - februar 2017
 12. Rammer og retningslinjer om ny lokal struktur versjon 1.2 (20.6.17)