1. POD: Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten
  Omstillingsavtale - protokoll v 28.08.2014-
  Vedlegg med beskrivelse av virkemidler (rev. juni 2016)
  Veileder 1 - for den som er i omstilling (rev. juni 2016)
  Veileder 2 -  for arbeidsgiver med ansvar for omstilling (rev.juni 2016)

 2. POD: Notat vedr. personalløpet og aldersgrenser (17. mars 2016)
  - Brev fra POD: Kunngjøring av ledige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten; kvalifikasjonskrav og kodebruk (12.10.2017) 
 3. POD: Personalløpet innplassering i stilling med særaldersgense (brev 24.11.2016)

 4. POD: Avklaring av lønn på overgangstidspunktet (10.3.17)

 5. POD: Spørsmål og svar om virkemiddelbruk (30.6.17)
 6. POD: Presisering av kodebruk - lensmannstillinger (27.10.17)
 7. POD: Utredning av flytteplikt og sluttvederlag (24.11.17)
 8. Lov om statens ansatte
 9. Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (KMD)
 10. Virkemidler til bruk ved omstillinger i staten
 11. Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten (ny juni 2018)
 12. Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested – (ny juni 2018)
 13.