1. Statens reiseregulativ
  2. Særavtale for reiser innenlands (Ny avtale fra 22. juni 2018)
  3. Kommentar til særavtalen for reiser innenlands (POD 19.3.2015)
  4. Særavtale for reiser utenlands på statens bekostning (22. juni 2018)
  5. Vedlegg til særavtalen for reiser utenlands - kostsatser fra 22.6.18
  6. Særavtale - forsikrings- og erstatningsordninger for reiser og stasjonering i utlandet (2016)
  7. Særavtale om økonimiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner - INTOPS (2010)
  8. Vilkår for tjenestegjøring på Triton og Poseidon (2017)
  9. -
  10. Bierverv for ansatte i politi- og lensmannsetaten (Rundskriv 2008/010 av 20.10.08 POD)
  11.  
  12. Særavtale om permisjon og økonomisk vilkår ved etter og videreutdanning, kurs mv (06.11.13)
  13. Særavtale om flyttegodtgjørelse (des 2013)
  14. -
  15. Særavtale for polititjenestemenn som inngår i Utenriksdepartementets utrykningsenhet forkrisehåndtering ved ulykker og andre hendelser i utlandet (URE)
  16. Særavtale for statlige arbeidstakere som er på oppdrag på petroleumsinnretninger til havs
  17. -
  18. Annullering av rundskriv 2003/003 og 2003/008 (POD 8.12.2010)