1. Fullmakt til POD for fire særavtaler 15.2.2010
  2. Hundeavtalen - særavtale om hundehold og for hundeførere av 14.12.2018
  3. Praksisveilederavtalen - 13. februar 2014  -  med følgeskriv
    - Regulering februar 2016.
  4. IP3 - Uenighetsprotokoll 230514 - med følgeskriv av 280514 + Rundskriv 11-2014 (081214)
  5. Særavtale om instruksjonsgodtgjørelse 2. mars 2015protokoll  
   POD - Retningslinjer av 5. mars 2015  
   POD - Instruktøravtalen - avklaringer 12.10.2016
   POD - Avklaring intruksjon i av årlige opplæring - etterforskningsfeltet 3.4.18.