1. Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020
  2. Lønnstabeller for staten fra 1. mai 2018 - 30. april 2020
  3. Brev fra KMD av 4.7.18 om gjennomføring av lokale forhandlinger 2018
  4. Link til Parats tariffside
  5. Kommentar fra YS Stat til KMD's brev av 30.6.17
  6. Overordnet lønnspolitikk mellom POD og LO Stat, YS Stat og Unio - 2016
  7. Hovedavtalen 2017 - 2019
  8. Tilpasningsavtalen til hovedavtalen 2017 - 2019
  9. Ferie - særavtale for statsansatte (ny 12.11.14)
  10. Permisjonsavtalen (Avtale om medregning av permisjon uten lønn som pensjonsgivende i SPK)