1. ATB for politi ogandre gjeldende fra 1.1.18 - 31.12.19
  2. ATB for påtalejurister gjeldende fra 1.1.18 - 31.12.19
  3. ATB protokoll av 19.12.17 - for politi - for påtalejurister
  4. POD's redegjørelse om kompenserende hvile av 270613
  5. Presiseringer fra POD 27.9.13 - godtgj. under kurs, reisetid, arb. planer mv 

  6. Lederavtale for politistasjonssjefer, lensmann mv fra 1.4.13 - 31.12.15
  7. Indeksregulering fra 1.10.14
  8. Forståelse av lederavtalen og 17. mai (11.05.17)
  9. Arbeidsmiljøloven
  10. Forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn mv

   Ferieloven

   Spisepause (Rundskriv G85-83 Jus.dep av 25.6.93)
  11. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten av 12.12.2014