1. Prop. 61 LS (2014-2015)
  2. Innst. 306 S (2014-2015) - Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen 
  3. Beslutning om overordnet struktur (17.02.16)
  4. Fullmakt til POD - delegering av myndighet til å fastsette endringer i politiets lokale struktur(2016)
  5. Rammer og retningslinjer fra POD - etablering av nye politidistrikter v1.1 (2017)
  6. DIFI's første evaluering av Nærpolitireformen - februar 2017