1. POD: Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten
     - Vedlegg med beskrivelse av virkemidler (rev. juni 2016)
  2. POD: Personalløpet innplassering i stilling med særaldersgense (brev 24.11.2016)
  3. POD: Avklaring av lønn på overgangstidspunktet (10.3.17)
  4. Lov om statens ansatte
  5. Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (KMD)
  6. Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten (ny juni 2018)
  7. Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested – (ny juni 2018)
  8.