1. Fullmakt til POD for fire særavtaler 15.2.2010
  2. Hundeavtalen - særavtale om hundehold og for hundeførere av 14.12.2018
  3. Praksisveilederavtalen - 13. februar 2014 
        - Følgeskriv 
        - Regulering februar 2016
  4. IP3 - Uenighetsprotokoll 230514
       - med følgeskriv av 280514
      + Rundskriv 11-2014 (081214)
  5. Særavtale om instruksjonsgodtgjørelse 02.03.2015 
       - Protokoll
       - POD - Retningslinjer av 05.03.2015
       - POD - Instruktøravtalen - avklaringer 12.10.2016
       - POD - Avklaring intruksjon i av årlige opplæring - etterforskningsfeltet 03.04.2018