1. Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020
    2. Link til Parats tariffside
    3. Overordnet lønnspolitikk mellom POD og LO Stat, YS Stat og Unio
    4. Hovedavtalen i staten
    5. Tilpasningsavtalen til hovedavtalen for politiet