15-16. september 2020 var lokallagslederne for NPL Agder, Sør-Vest og Vest samlet i Stavanger. Landsstyremedlem, Tore Salvesen hadde tatt initiativet til samles fysisk i koronatid, og forbundslederen fikk være med.  Vi la samlingen til Stavanger lufthavn, Sola og fikk god mottakelse fra tjenestestedsleder, Kjetil Andersen. Han ga en informativ og nyttig informasjon om grenseseksjonens oppgaver og status i forhold til korona, og de utfordringer det førte med seg på en flyplass.

Saken fortsetter under bilde
IMG_2657Lokallagsledere, NPL Vest, Sigurd Børve, NPL Agder, Kjetil Nygård, og NPL Sør-Vest, Jarle Utne-Reitan.

Vi fikk to nyttige dager hvor målet var å bli bedre kjent, utvekslet erfaringer, og avklart forventninger til hverandre. På agendaen var både stortingsmeldingen - et politi for fremtiden, hva blir rollen til en lokal tjenesteenhetsleder i framtidens politi, og høringen som kunnskap og kompetansestrategi.  I tillegg diskuterte vi mange andre tema som ble berørt underveis både i møterommet og ved middagen.

Møte var en start for region Vest, hvor målet er å avklare forventninger om hvordan vi best mulig kan nytte oss denne arenaen. Takk til landstyremedlem, Tore Salvesen, og de øvrige for aktiv deltakelse i dette møtet. Vi ser fram til videre samarbeid, og bruk av denne arenaen.

Kjetil AndersenKjetil Andersen, Tjenestestedsleder, Stavanger Lufthavn Sola.