Ledercafe vil foregå fra lunsj 3.9. og frem til kl 1600. Her utfordres alle medlemmer på å invitere med inntil 2 andre ledere som de tenker kan ha interesse av å delta, - og kanskje bli medlemmer hos oss etter hvert. Det serveres lunsj til alle som møter.  

Middag og hyggelig samvær - innenfor gjeldende smittevernråd - om kvelden og deretter program på formiddag den 4.9. for medlemmene.  

Vi har inntil 40 plasser på dag 1 – først til mølla prinsippet gjelder mht påmelding. Overnatting på treningssenteret er selvsagt mulig. Mat og overnatting dekkes av NPL.   

Vi benytter stort møterom på TT (Aspiranten) på dagtid og fritidsrom  på brakka (Piketten) om kvelden. 

Program:

3. september
11-1200 Lunsj         

12-1330 Velkommen og videoforedrag – fra sjef til leder – hva betyr dette for oss?

14-1600 Parat  Webinar, men muligheter for dialog.
- Justis- og beredskapsminister Monica Mæland kommenterer Stortingsmelding 29 (2019-2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden.  
- Politidirektør Benedicte Bjørnland og Statssekretær Thor Kleppen Sættem samtaler om Politimeldingen og om ledelse på norsk sammen med Forbundsleder NPL Marit Ellingsen og leder av Parat politiet Einar Follesøy Kaldhol.  
- Samtalen ledes av Generalsekretær i Parat Trond R. Hole. 
  
16-1800 Tid til disp           

18-2300  Middag og samvær

4. september
08-0900 Frokost

09-1100 Medlemsmøte – aktuelle saker, dagen i går; refleksjon og oppfølging fra NPL og oss som medlemmer? Politimeldingen – innhold og innspill på prioritering av innsatsområdet NPL. 
Alle medlemmer bes se gjennom Politimelding før samling – vurder hvilke 3 tiltak du mener NPL må jobbe mest med.        

1100 Lunsj  og avreise  

Påmelding til Marit Heistad sendes innen 26.8.20. Dersom overnatting ønskes så anmerkes dette.  Dersom du ikke skal ha ett eller flere av måltidene, anmerkes også dette.  
 
Det må også sendes navn og kontaktinfo til den/de lederne som inviteres med til samlingens dag 1.  
 
Vi håper du benytter anledningen til litt faglig påfyll om aktuelle tema, treffe trivelig lederkolleger og bidra til vekst og utvikling av NPL Trøndelag.  
 
Velkommen!  
 
Styret i NPL Trøndelag