Her er program Lederkonferansen 2019

Torsdag 5. september

10:30 – Registrering og noe å bite i

11:30 – Åpning v/ NPL og Parats ledelse

12:00 – Hilsning fra Justis- og beredskapsdepartementet

12:30 – Status politiet – politidirektør Marie Benedicte Bjørnland

13:00 – Lunsj

14:00 – Reform og endringsledelse – Cathrine Filstad, BI

14:30 – En politirolle i endring – Christin Thea Wathne, OsloMet

15:30 – Panelsamtale – Om å sette retning og skape mening 
- Filstad, Wathne og Bjørnland

16:30 – Riksadvokatens time

17:15 – Erfaringer fra teaterledelse – regissør Marit Moum Aune 

20:00 – Middag

Fredag 6. september

09:00 – Åpning 

09:10 – Norge skal være en digital ledestjerne – Torgeir Waterhouse, IKT Norge

10:00 – Digital transformasjon – Tale Sjølsvik, Oslo Met

11:00 – Avlære for å lære – Arild Raaheim, Universitet i Bergen

11:25 – Prioriteringens kunst – Jan Kjetil Arnulf, Bi

12:15 – Speed foredrag – «min lederhverdag i endringens tid»
Ledere fra Nav, forsvaret og politiet er utfordret til å dele erfaringer fra sin lederhverdag.

13:00 – Avslutning – lunsj

Meld deg på lederkonferansen her.