På årsmøtet ble det gjenvalg av styret—vi gratulerer leder Jørn Arild Flatha, nestleder Gry Elisabeth Røhr og sekretær/kasserer Åshild Skomedal.