Den globale sikkerhetssituasjonen, krig i Europa, frykt for nye pandemier, og naturskader som følge av klimaendringer stiller langt større krav til totalberedskap enn tidligere. Dette bringer naturlig med seg utfordringer på hvilken type ledelse som kreves for å få en optimal beredskap.