Bli medlem i dag og få 3 måneder gratis medlemskap

 

Politietaten har vært igjennom en stor omstilling de siste årene. Reformen har skapt særlige utfordringer for de av oss som er ansatt i lederstillinger. I usikre og krevende tider er det viktig at du velger en fagforening som jobber for dine interesser! Les mer 

NPLs og Parats tillitsvalgte hjelper deg å fremme gode og velbegrunnede lønnskrav. Våre medlemmer i politietaten har ved lokale forhandlinger de siste årene oppnådd bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet for etaten. 

Hva får du som medlem?
NPL's hovedmål er å jobbe for lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. I tillegg har vi stort fokus på medlemmenes formal- og realkompetanse og generell utvikling av politiets tjenester og organisering.

Som medlem får du også tilgang til medlemsfordelene i NPL og Parat, bl.a. innen bank, forsikring, kompetanse og god juridisk bistand i arbeidsforholdet Les mer

Hva koster det?
For medlemmer i Norges Politilederlag er kontingenten 1,15 prosent av brutto lønn (opp til og med lønnstrinn 70, 692.000 per juni 23, max kontingent blir da 663 kr) pluss 1,15% av eventuelle faste tillegg.

+ kr 300,- pr mnd for obligatoriske forsikringer
+ lokalkontingent kr 100,- pr mnd

Du kan trekke fra 7700 kroner på skatten.

Sjekk ut medlemsfordelene, det vil lønne seg og du vil spare mye!