Temaet for Teams-seminaret var lønnsoppgjøret og lederens perspektiv i lønnsforhandlingene. Totalt var rundt 70 deltakere innom i den timen seminaret varte. I Parats studio satt Frank Gran, Einar Kaldhol fra Parat politiet og ikke minst Frode Aarum, seksjonssjef for arbeidsrett i Politidirektoratet.

Gran var fornøyd etter seminaret.
– Dette var lærerikt, og deltakerne på seminaret opplever forhåpentligvis at de nå står bedre rustet til å gjøre en god jobb som leder. Problemstillingene som ble tatt opp føltes relevante, og jeg mener det er bra at vi har mulighet til å gjennomføre slik opplæring. Det er nok varierende opplæring i disse temaene ute i politidistriktene, sier han til Parat24. 

Se opptak av seminaret her