– Vi krever reallønnsvekst og økt kjøpekraft for våre medlemmer. Høye strømpriser, økning i matvareprisene, økte renter og den høye generelle prisveksten gjør at ansatte i staten må få et solid lønnstillegg, sier Olsen.
I følge Olsen vil Parat  både ha et generelt tillegg og avsetning til lokale forhandlinger.

Sektoransvarlig for stat i Parat, Truls Bjørhei, understreker at Parat, som det største YS-forbundet i statlig sektor, i årets oppgjør spesielt opptatt av å sikre de tillitsvalgtes lønnsutvikling.
– Det er avgjørende for partssamarbeidet at det er nok gode tillitsvalgte for å hjelpe virksomhetene inn i fremtidens arbeidsliv, sier Bjørhei.

Leder av YS Stat, Pål N. Arnesen, mener at statens ansatte er i ferd med å bli hengende etter lønnsmessig.
 Det merkes blant annet ved at det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde gode medarbeidere i staten. Alle ansatte i staten må gis et løft, ikke bare utvalgte grupper, krever han ved inngangen til årets forhandlinger.

Dersom partene ikke oppnår enighet innen midnatt 30. april, går oppgjøret til mekling.

YS Stat-leder Pål N. Arnesen om oppgjøret i staten:

Parat-leder Unn Kristin Olsen om oppgjøret i staten: