Les

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å forhindre koronasmitte skal alle arbeidsgivere i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare.
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer, og skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Arbeidstilsynets temaside om Koronavirus og tiltak i arbeidslivet gir verdifull informasjon.

(Oppdatert 23.03.20 16:02)

 

Besøksadresse:
Lakkegata 23, 2. etg
Boks 9029, Grønland
0133 Oslo
Om Norges politilederlag
Norges Politilederlag - for ledere 
på alle nivå og fagområder. 
NPL er den eneste egne fagorganisasjonen 
for ledere i politi- og lensmannsetaten.
Kontakt:
Forbundsleder
Marit Ellingsen
Mobil + 47 916 71 720
marit.ellingsen@politilederen.no