Av Marit Ellingsen 

I 2020 ble det annerledes. Lokallagsleder, Marit Heistad, hadde gjort de nødvendige forberedelser, og booket "stort møterom" på Atea Anywhere. 

Kl. 14.33, etter noen minutters venting på at de som var påmeldt skulle komme seg på i videorommet, ble årsmøtet satt. 
Snorre Haugdal ble pekt ut til møteleder,  Marit Heistad redegjorde for årsmelding og selv om de hadde 2 medlemmer som var blitt pensjonister, så hadde de fått 2 nye, og telte fremdeles 20 medlemmer. Tore Eid gikk gjennom regnskapet. Leder av valgkomiteen, Kjetil Ravlo redegjorde for valgkomiteen sitt arbeid, og deres forslag til nytt styre.  

Det ble valgt ny leder, Kjetil Ravlo. Marit Heistad ble takket for innsatsen, og fikk nytt verv som sekretær. 

Forbundslederen fikk holde sitt innlegg, og nyvalgt leder fikk det siste ordet. Han takket for tilliten og så fram til ny rolle som lokallagsleder i NPL. Han ønsket å invitere til webinar, hvor det var mulig å samles i små grupper og motta noe via nettet.  

NPL Trøndelag – VEL BLÅST, og gratulerer til det nye styret 

Leder: Kjetil Ravlo
Nestleder: Marit Johanne By
Kasserer: Tore Eid
Sekretær: Marit Heistad