Formål:
Vi vet at det er mange dyktige ledere i politi- og lensmannsetaten som gjennom året har gjort en utmerket jobb! Vi ønsker derfor å finne de lederne som har utmerket seg ved sitt lederskap gjennom dette spesielle året, og håper dere vil hjelpe oss med det. 
Denne prisen har som formål å fremme godt lederskap på alle nivåer i politiet!

Målgruppe:
Målgruppen er ledere på alle nivå i politiet, uavhengig av fagforeningsbakgrunn, og om kandidaten har sivil-, jurist- eller politibakgrunn. 
Det viktigste er at kandidaten er en god representant for ledere i norsk politi!

Hvordan nominerer jeg min kandidat?
Send en mail til aretsleder@pf.no der du forteller hvem kandidaten er og hvorfor du synes han/hun fortjener prisen.

Beskriv hvordan kandidaten oppfyller kriteriene og send inn mailen til juryen.
Alle kan nominere, alene eller sammen med andre! Det viktigste er at du/dere gjennom nominasjonen beskriver for juryen hvorfor nettopp denne kandidaten fortjener prisen som Årets leder i politiet 2020. Bruk gjerne kriteriene for å beskrive hvorfor nettopp din kandidat fortjener prisen Årets leder i politiet. Nominasjonen er grunnlaget for vurderingen i juryen.
Det er ingenting i veien for å foreslå kandidater som har vært nominert tidligere!

Kriterier for årets leder i politiet
Setter klare mål, har god gjennomføringsevne, og legger til rette for å motivere og utvikle gode fagmiljø.
Er en god rollemodell for sine ansatte, og skaper tillit og et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte
Fremstår med høy faglig og etisk standard, med stor grad av integritet og åpenhet
Har gode samarbeidsevner, og setter publikum i fokus
Er en kreativ og framtidsrettet person som skaper gode resultater i samhandling med andre.

Jury med høy lederfaglig kompetanse
Det er satt sammen en faglig god jury som skal vurdere de innsendte bidragene, og som får den vanskelige oppgaven det er å velge ut den som kåres til «Årets Leder» i oktober. 

Juryen er helt suveren, og deres avgjørelse er endelig!

Juryen består av:

Benedicte Bjørnland, Politidirektør
Linda Lai, professor i ledelse, BI
Hans Sverre Sjøvold, sjef PST
Sigve Bolstad, forbundsleder PF
Lillian Bersaas Borge, namsfogd i Vest (NPL)

Alle som blir foreslått får en tilbakemelding om at de er nominert, og det i seg selv er en god tilbakemelding til din leder.

Vi håper du/dere vil være med å kåre årets leder i politiet!

Fristen for nominering er 30.oktober 2020, kl. 12.00.