Her ser dere listen over de nominerte til årets leder i politiet. Det blir nå en prosess hvor jurien gjennomgår nominasjonene og en vinner vil bli gjort kjent i løpet av 2020. Pga. koronasituasjonen er det ikke avgjort hvor og når vinneren blir kjent.

Kandidater til årets leder 2020


Øst politidistrikt:
Maren Sundstrøm Wilberg, Øst politidistrikt
Gruppeleder, Gardemoen politistasjon

Merethe Beck, Øst politidistrikt, 43 år
Seksjonsleder, utlendingsseksjonen

Tone Olesen, Øst politidistrikt, 58 år
Seksjonssjef, Namsfogden i Lillestrøm

Ida Melbo Øystese, Øst politidistrikt, 51 år (nominert 2018)
Politimester

Roy Alkvist, Øst politidistrikt
Innsatsleder, Romerike

Håvard Djupvik, Øst politidistrikt, 39 år
Avsnittsleder, operativ utlending

Kristine Eriksen Aas, Øst politidistrikt, 53 år
Seksjonsleder, utlending og forvaltning, Lillestrøm

Geir Aagård Willadsen, Øst politidistrikt, 44 år
Gruppeleder, avsnitt for seksuallovbrudd

Eli Fryjordet, Øst politidistrikt
Driftsenhetsleder, Felles utlending og forvaltning

Eva Rotegård, Øst politidistrikt, 46 år
Avsnittsleder, utdanning, B2

Oslo politidistrikt:
Jo Vhile, Oslo politidistrikt, 53 år
Seksjonsleder, politioperativ fagutvikling

Vigdis Hauge Asheim, Oslo politidistrikt, 51 år
Avsnittsleder, Dokumentsenteret

Merete Løkkebakken, Oslo politidistrikt, 43 år
Avsnittsleder, patrulje

Synnøve Crook Labråten, Oslo politidistrikt, 48 år
Avsnittsleder, skjult etterforskning, Felles enhet for etterforskning

Eva Karin Garberg, Oslo politidistrikt, 54 år
Avsnittsleder, Felles tjenestekontor

Torgrim Solberg, Oslo politidistrikt, 50 år
Fungerende sjef, Beredskapstroppen

Sør-Øst politidistrikt:

Hilde Merethe Narvesen, Sør-Øst politidistrikt, 46 år
Leder, forvaltning førerkort/tillatelser

Jan Frode Johannesen, Sør-Øst politidistrikt, 54 år
Seksjonsleder, etterforskning

Marie Årnes Bodilsen, Sør-Øst politidistrikt, 40 år
Seksjonsleder, dokumentforvaltning og arkiv

Heidi Beckmann, Sør-Øst politidistrikt, 39 år
Seksjonsleder, Felles enhet, etterforskning

Jens Ole Hval, Sør-Øst politidistrikt
Seksjonsleder, patrulje

Agder politidistrikt:
Kurt Osestad, Agder politidistrikt, 49 år
Avsnittsleder, øko.krim og miljøkrim

Tone Ribe, Agder politidistrikt, 49 år
Seksjonsleder, Digitalt politiarbeid

Dag Hovden, Agder politidistrikt
Tjenestestedsleder, Valle og Bykle lensmannskontor

Ole Hortemo, Agder politistasjon,(Nominert 2018) 65 år
Driftsenhetsleder, Midtre Agder

Nils Olaf Holbek, Agder politidistrikt, 57 år
Seksjonsleder, driftsenhet Vest

Innlandet politidistrikt:
Eyvind Grytting, Innlandet politidistrikt, 37 år
Avsnittsleder, digitalt politiarbeid

Tom Johnsen, Innlandet politidistrikt, 52 år
Driftsenhetsleder, enhet Øst

Tom Rune Lien, Innlandet politidistrikt, 62 år
Avsnittsleder, pass/ID, Innlandet

Bård Sørumshagen, Innlandet politidistrikt, 50 år
Seksjonsleder, orden og forebyggende, Valdres

Roar Nyborg, Innlandet politidistrikt
Leder, UEH

Vest politidistrikt:
Monica Olsen, Vest politidistrikt, 60 år
Seksjonsleder, Sak- og dokumentasjon, Felles påtale

Monica Johannesen Mørk, Vest politidistrikt, 43 år
Driftsenhetsleder, Bergen Vest

Katrine Stura, Vest politidistrikt (nominert 2018)
Virksomhetsdirektør

Arne Johannesen, Vest politidistrikt, 62 år
Driftsenhetsleder, Sogndal

Jan Ludvik Fosse, Vest politidistrikt
Driftsenhetsleder, GDE Hordaland

Trond Sekkingstad, Vest politidistrikt
Driftsenhetsleder, Felles utlending og forvaltning

Ole Bjørn Sveen, Vest politidistrikt, 50 år
Seksjonsleder, forebyggende/patrulje/etterforskning, Bergen sentrum

Politiets utlendingsenhet:

Arne Jørgen Olafsen, Politiets Utlendingsenhet, 60 år
Politimester

Inger Marie Schøien, Politiets utlendingsenhet (PU)
Avsnittsleder, felles enhet for ID og etterretning

Morten Hojem Ervik, Politiets utlendingsenhet (PU)
Politimester (avdød)

Børre Johansen, Politiets Utlendingsenhet (PU)
Avsnittsleder, saksinntak

Trøndelag politidistrikt:
Gunn Berit Haugan Melvold, Trøndelag politidistrikt, 58 år
Driftsenhetsleder, Felles operativ enhet (FOT)

Heidi Gladsøy, Trøndelag politidistrikt, 49 år
Økonomisjef

Møre og Romsdal politidistrikt:

Frode Halse Digernes, Møre og Romsdal politidistrikt (nominert 2019)
Seksjonsleder, vakt og beredskap

Tony Andre Gjerde, Møre og Romsdal, 46 år
Seksjonsleder, Felles etterforskningsenhet

Thomas Hammervold, Møre og Romsdal politidistrikt
Namsmann i Ålesund

Kjell Olav Moen, Møre og Romsdal politidistrikt, 43 år
Seksjonsleder, etterforskning

Nordland politidistrikt:
Liv-Anija Sande Koivunen, Nordland politidistrikt, 37 år
Namsfogd, Bodø

Jostein Kroken, Nordland politidistrikt, 56 år
Seksjonsleder, etterforskning, Narvik

Politidirektoratet:

Linda Evebø, Politidirektoratet (POD)
Seksjonssjef, økonomiseksjonen, Styringsavdelingen

Elisabeth Rise, POD 46 år
Seksjonsleder, politioperativ seksjon

Troms politidistrikt:

Øistein Nilsen, Troms politidistrikt
Avsnittsleder, patrulje

Andreas Nilsen, Troms politidistrikt, 55 år
Driftsenhetsleder, Midt-Troms GDE

Finnmark politidistrikt:

Lis Evelyn Lie Johnsen, Finnmark politidistrikt
Avsnittsleder, vandelskontroll og politiattester

Politihøgskolen

Torill Bertheussen, Politihøgskolen
Studieleder

Hilde Sørum, Politihøgskolen
Studieleder, operativt

Utrykningspolitiet
Anders Sjøtrø, Utrykningspolitiet (UP), 45 år
Distriktsleder, Trøndelag og Møre og Romsdal

Geir Harald Marthinsen, Utrykningspolitiet (UP), 62 år (Nominert 2019)
Distriktsleder, Nord-Norge

Politiets Fellestjenester/PIT:
Henning Fredriksen, Politiets Fellestjenester, 46 år
Avdelingsdirektør

Helge Clem, Politiets Fellestjenester, 62 år
Direktør

Trygve Lemme, PIT
Seksjonsleder, Etterretning og int.samarbeid i PIT

Økokrim:
Hedvig Moe, Økokrim, 46 år
Assisterende økokrimsjef