Karp viste til 6 områder som vi burde være bevist på, og ga oss gode tips i lederhverdagen. Foredraget er filmet, og de som ikke var til stede, kan denne timen anbefales, også i forbindelse med lederutvikling i politiet. Se opptak av foredraget med Tom Karp nedenfor. 

Takk til NPL Trøndelag og spesielt lokallagsleder, Kjetil Ravlo, som gjorde det mulig for de som ønsket å delta.