Norges politilederlag i Parat, Parat NAV, Parat forsvar og Parat politiet arrangerer Lederkonferansen 2019 på Gardermoen torsdag og fredag. Her er fredagens program:

09:00 Åpning v/Johan Hovde og Agathe Osland Hellesen

09:10 Norge - en digital ledestjerne? v/Torgeir Waterhouse, IKT Norge

09:40 Ordsky: Utfordringer i min digitale lederhverdag?

09:45 Pause

10:00 Digital transformasjon v/Tale Sjølsvik – professor Oslo Met

10:45 Pause

11:00 Avlære for å lære v/Arild Raaheim, professor UIB

11:30 Prioriteringens kunst v/Jan Kjetil Arnulf, professor BI

12:00 Pause

12:15 Gruppesamtale: Hva gjør vi for bedre å utnytte digitale verktøy?

12:30 Speed-foredrag – «min lederhverdag»
- Ingrid Omang Bakken – teamleder IKT Nav
- Tommy Brøske – leder Felles etterforskningsenhet i Øst politidistrikt

12:50 Avslutning v/Marit Ellingsen og Unn Kristin Olsen

13:00 Lunsj

Les også: Politidirektøren demper ambisjonsnivået

Se opptak fra Lederkonferansens første dag her