Kaldhol sier dagens samfunn har økende forventninger til digitale løsninger hos det offentlige.
– Politiet har fortsatt dataprogrammer utviklet på 90-tallet. Jeg mener det er viktig at politiet øker satsing på samfunnsoppdraget og imøtekommelse av publikums forventninger til digitale løsninger, sier han.

Ellingsen sier Politiet har vært gjennom en omfattende reform, og hun etterlyser nå en mer langsiktig og forutsigbar utvikling fra det politiske styret.
– Vi har behov for noe mer enn kun planlegging etter de årlige budsjettprosessene. Korte tidshorisonter gir økonomiske konsekvenser, utfordrer trepartssamarbeidet og ivaretakelsen av de ansatte i politiet. En plan i et lenger perspektiv vil gi bedre vilkår for å bli et mer moderne politi, sier NPLs nestleder.