Det opplyser Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Politifolk får et tillegg for å veilede studenter fra Politihøgskolen ute i felt. Gravide politibetjenter får ikke jobbe operativt, og flere har mistet veiledertillegget fordi de omplasseres til andre oppgaver.

Flere kvinner i politiet har tatt kontakt med ombudet om dette. Ombudet mener at de er blitt forskjellsbehandlet og viser blant annet til at betjenter som er hundeførere, beholder sitt tillegg selv om de omplasseres.

Politidirektoratet har nå bedt politidistriktene om å endre praksisen og betale ut tillegget.