Leder-kafeen er en ypperlig anledning til å treffe andre medlemmer i YS som jobber som ledere, til å mingle, utvide nettverket og ikke minst være med på å skape en felles arena. Lederutvalget i YS består av representanter for seks YS-forbund, som alle organiserer ledere.
 
Det faglige innslaget: 
Filosof Henrik Syse står for det faglige innslaget, med tittelen "Lederansvar i en krevende tid: Hvordan er vi gode, moralsk bevisste og empatiske ledere i en usikker tid?"

Syse er opptatt av de utfordringene rundt oss, med krig, energi- og matvarekrise, økte renter, økte priser, klimautfordringer, osv.. Han vil reflektere rundt hvordan ledere skal ta vare på viktige verdier. 

Syse er filosof, forsker, foredragsholder og forfatter. Han har arbeidet med mye med både etikk og politikk og er til daglig forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). 

Konferansier er Trond Reidar Hole, generalsekretær i Parat og leder av lederutvalget i YS 
 
Program:
15:30: Leder-kaféen i Lakkegata 23 (kantina) åpnes, med mingling og lett servering
15:45: Henrik Syse om lederen og ledelsesansvaret
16:35: Spørsmål fra salen 
17:00: Avslutning 
 
Vi håper å treffe mange av dere. Arrangementet er gratis. Påmelding her senest torsdag 6. oktober  
 
Seminaret strømmes på YS' Facebook-side