Samlingen ble gjennomført med gode foredragsholdere, hvor det var fokus på god ledelse, og det som støtter opp om det.  Årsmøtene ble gjennomført hver for seg. Christine Meyer, professor i strategi og ledelse ved Handelshøyskolen i Bergen (bildet). Hun ga oss et meget interessant foredrag om strategi i offentlig sektor, og endringsledelse og endringskapasitet. Hun ga et bilde av hvordan det er å jobbe i offentlig sektor, med politikere som har konkrete bestillinger og sjelden lar oss får være i fred.

De nye styrene for lokallagene ble etter årsmøtene:

NPL Sør-Vest:

 

NPL Vest: