Forbundsstyret og lokallagslederne i Norges politilederlag i er i dag samlet på Gardermoen. Etterforskningsløftet har skapt stort engasjement i fagforeningen. Det er bra at Politidirektoratet nå setter av lønnsmidler for å styrke etterforskningsfaget. -De nevnte 83 millionene utgjør fase to av lønnsøkningene for etterforskere, fortsetter Frank Gran. I første fase ble grunnstillingene løftet. Intensjonen fra Politidirektoratet er nå å løfte etterforskningsledere, påtalejurister med kritisk kompetanse og andre sentrale funksjoner innen etterforskningsfeltet. NPL støtter denne intensjonen. - Dette betyr at også avsnittsledere og seksjonsledere innen etterforskning må prioriteres. Slik vi ser det, er dette sentrale funksjoner for å få til et reelt løft for etterforskningsfaget, forklarer Frank Gran.

Ansvarlig og treffsikker fordeling

Finansieringen av etterforskningsløftet er hentet fra "teknisk reserve" i politiet. Det betyr at dette ikke er friske midler, men de må dekkes av politidistriktenes og særorganenes driftsbudsjetter. - Det er derfor ekstra viktig å vise ansvarlighet og treffsikkerhet i fordelingen av disse lønnsmidlene, sier Frank Gran. Forhandlingene må føre til et varig løft for etterforskningsfaget og vi må i felleskap sørge for at de tilsiktede forskjellene til øvrige mannskaper opprettholdes også gjennom årets og kommende lokale forhandlinger, legger han til.

Lederne må prioriteres
- Tilbakemeldingene fra politidistriktene  viser at det i etterforskningsløftet i for liten grad prioriteres ledere innen etterforskningsfaget, fortsetter Frank Gran. Dette skal være et løft for alle som jobber innen fagfeltet etterforskning. Som en fagforening for ledere i politiet er vi opptatt av at også lederne for etterforskerne må prioriteres. I den første fasen ble grunnstillingene løftet, nå må resten løftes, fra bunn til topp, avslutter Frank Gran.