I juryens begrunnelse står det blant annet: «Årets leder i politiet er nominert av sine kolleger og ansatte. Å bli nominert av de man er satt til å lede gjør prisen ekstra verdifull for en leder. Årets leder er en tydelig og klar leder, han setter klare mål og har meget god gjennomføringsevne. Han har en egen evne til å tenke helhet, til å være kreativ og fornuftig, og se muligheter framfor begrensninger. Han er opptatt av å samarbeide godt med andre enheter, og fremstår ofte som en brobygger mellom ulike enheter som jobber sammen.»
– Jeg er både rørt, stolt, og veldig overrasket, sier prisvinneren.

Avgjørelsen ble tatt av en jury bestående av politidirektør Benedicte Bjørnland, PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, PF-leder Sigve Bolstad, Lillian Borge Bersaas fra NPL i Parat og Linda Lai, professor i ledelse ved BI.

I begrunnelsen for at Andreassen får prisen, heter det videre:
«Årets leder får fram det beste i folkene sine, og tar på alvor at han har med mennesker å gjøre. Respekten og tilliten han viser til den enkelte er eksemplarisk. Han er ikke redd for å utfordre det bestående, samtidig som han er en foregangsfigur når gjelder å bygge kultur og hente ut energien hos medarbeiderne sine. Årets leder fremstår som et godt forbilde på de 4 grunnverdiene i medarbeiderplattformen vår – å være modig, å være tett på, å være helhetsorientert og vise respekt.»

– Jeg er veldig glad i jobben min og gleder meg til hver dag sammen med medarbeiderne mine. Sammen så klarer vi å gjøre en forskjell på arbeidsplassen og for samfunnsoppdraget vårt. Jeg er en del av et arbeidsmiljø som løfter hverandre og vil hverandre det beste. Vi er gode på å ivareta hverandre og å utvikle oss og tjenesten videre, sier Andreassen.