Hva skal til for at de som har sitt daglige virke i totalforsvaret skal trives på jobb og stå i sine profesjoner til tross for stadig mer krevende og ofte uforutsigbare arbeidsdager?

Mandag var Parat forsvar for første gang medarrangør på Verdikonferansen. Konferansen arrangeres hvert år av Norsk TotalforsvarsForum, og temaet for årets konferanse "Engasjerte ledere og medarbeidere – drivkraften i totalforsvaret". 

Blant foredragsholderne var Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag i Parat.