Morten Hole, Seksjonsleder etterforskning
Jeg har vært politileder i mange år, og på mange nivåer. I dag er jeg seksjonsleder med ansvar for straffesaksporteføljen i egen GDE. Bakgrunnen for mitt medlemskap i NPL var at de i størst grad ivaretok mine interesser i de ulike lederfunksjonene. Fagforeningen har stort fokus på ledelse, men også lønn og arbeidsvilkår. NPL er en relativt liten forening, noe som gir meg som medlem mulighet til å påvirke utviklingen av politiet som organisasjon.  At fagforeningen er såpass liten gir god kunnskap om andre medlemmer og deres kompetanse.  Dette gjør det enkelt å dele kunnskap innen ulike områder på tvers av distrikter og enheter.  I en tid der gårsdagen var i går, og framtiden er i morgen opplever jeg at NPL ivaretar denne utviklingen på en konstruktiv måte.  

Tom Giertsen, Lensmann
Jeg er medlem, fordi jeg ønsket å være medlem i en fagforening, som hadde fokus på ledelse i politietaten. 
Det var viktig for meg at fagforeningen hadde fokus både på fagledelse, arbeidsgiver rollen og utvikling av politietaten. Gjennom NPL har jeg knyttet til meg et stort nettverk av medlemmer, som har fokus på ledelse, fagutvikling og arbeidsmiljø. Jeg har deltatt i faggrupper, som har gitt høringssvar på grunnleggende viktige spørsmål i politietaten, som bevæpningsspørsmålet. 

En av de viktigste og beste fordelene med NPL er at en som medlem har kort vei til beslutningstakere, og hvis du er interessert, kan du ha stor påvirkningskraft på de temaene, som opptar en. I tillegg har vi blitt en slagkraftig fagforening med Parat i ryggen og over 30000 medlemmer. Gjennom medlemskap i NPL har jeg tilegnet meg større lederkompetanse, og gjennom NPL og Parat har jeg en fagforening i ryggen, som besitter den beste kompetansen i landet innenfor fagforeningsarbeid rettet mot ledere.

Inger Anita Øvregård, Seksjonsleder, Reinpolitiet FEFE: 
Jeg ble medlem i NPL i 2011 da jeg var lensmann i Alta. NPL ble da fagforeningen for meg siden de var den fagforeningen som faktisk var opptatt av leder- og arbeidsgiverrollen. Jeg opplever som medlem av NPL at jeg blir sett og godt ivaretatt. Jeg får til enhver tid god informasjon fra NPL sentralt om hva som skjer i Politi-Norge, og som i stor grad er nyttig å ta med seg videre i den lokale påvirkningen. I dag er jeg seksjonsleder og fortsatt favner NPL faglige lederperspektiver som treffer meg i det daglige, og som er utviklende for meg som leder.