Vi har en unik medlemsfordel i Parat som få andre fagforeninger har. Vi har muligheten til å la oss bistå av advokat i arbeidsforholdet vårt, og da er det mulig for deg, som medlem, å ta direkte kontakt med advokatene for vurdering av din sak.

I tillegg har vi muligheten til å få bistand fra advokat Thore Eithun Helland ved "fritt rettsråd",  1 time i året. Han har blant annet medvirket til å skrive proposisjonene om ny husleielov og nye borettslover, og har undervist i husleie- og boligrett ved det juridiske fakultetet i Oslo.

Dette kom virkelig til nytte da jeg stod midt i en tvist omkring et leieforhold i nær familie. Jeg følte meg skikkelig urimelig behandlet, og bestemte meg for å beskrive situasjonen for Thore. Etter at jeg hadde sendt ham en e-post, tok han raskt kontakt, og hjalp til å med gode tips om hvordan jeg kunne angripe saken, og hva som var de juridiske forholdene i saken.

Ved hans hjelp, kloke tilnærming og balanserte juridiske formuleringer klarte vi å formidle et budskap til motparten som førte til en meget god løsning.

I min tvist fikk jeg noen konkrete og godt anvendelige tips, noe som førte til en meget god løsning på min sak, og følelsen av å oppnå en vinn- vinn situasjon i stedet for tap – tap kan vanskelig måles. Det gjorde hverdagen for oss mye enklere. 

Min anbefaling, denne uka. Har du en tvist, bruk din medlemsfordel, "fritt rettsråd", og ta direkte kontakt med Thore Eithun Helland