NPL Øst hadde lagt opp til et meget spennenden program  på Scandic City Fredrikstad.

Torsdag fikk vi et spennede foredrag fra Helge Renå som nettopp har tatt en doktorgrad på politiets innsats 22.7.11. Han stilte spørsmål om vi politiledere er for lojale?

Advokat,  Annbjørn Nærdal fra Parat holdt et godt foredrag om avtaleverket for ledere i staten. Dette er svært nyttig, også fordi Annbjørg er en av de som bistår medlemmene i arbeidskonflikter.

Tommy Brøske, Leder FEE Øst, ga oss et bilde på hvordan det er å stå i mediebildet sammenhengende i 5 måneder.

NPL Øst gjennomførte årsmøte fredag 5. april. Der ble det valgt nye medlemmer i styret og ny leder.

 Det nye styret i Øst består av: Leder: Geir Krogh, Nestleder: Trond Arve Øren, Sekretær: Jan Erik Haugland, Kasserer: Kjetil Lunde, Styremedlem: Hilde Hognestad Straumann.