NPL Sør-Øst med lokallagsleder, Annie Sandersen, hadde invitert leder for evalueringen av politireformen, Vivi Lassen (bildet under) som foredragsholder til lederkafe. Lassen ga en redegjørelse på hva Difi hadde foretatt seg så langt i evalueringen av nærpolitireformen, Hun var også åpen for innspill og det ble en god dialog med de ca. 20 deltagerne på klubben hotell. Etter lederkafe, fikk forbundslederen muligheten til å bli bedre kjent med ansatte i Sør-Øst Politidistrikt, og gi et innblikk i hva NPL har fokus på og driver med sentralt.

Årsmøte ble ledet av lokallagsleder Annie Sanders som kunne orientere om et utfordrende 2018, hvor hun antok  at mange hadde hatt det tøft. Nå så hun lysere på fremtiden, med nytt styre som nå var på valg.

Vivi_Annie