Årsmøte NPL – Trøndelag 27.4.21

Kjetil Ravlo tok gjenvalg som NPL leder.
NPL Trøndelag gjennomførte sitt årsmøte på teams, det ble ledet av nestleder Marit Johanne Bye, og de nødvendige postene på agenda ble redegjort for, og nytt styre ble valgt.  

Forbundsleder fikk gitt siste oppdateringer fra sentralt, og siste informasjon fra Parat.  
Kl. 13.00 inviterte de til foredrag med Tom Karp – hvordan skaffe deg handlingsrom som leder.  

Se vedlagt referat fra Årsmøte.