Vi starter med lunch kl 12:30 og fortsetter med medlemsmøte rett etter. 

Tema på medlemsmøte vil være:
• Omvisning på Politiets treningssenter v/Frode Tystad
• Forbundslederens Marit Ellingsen fra Norges Politilederlag I Parat orienterer.

Medlemsmøtet er åpent for alle. 

Etter medlemsmøtet fortsetter vi årsmøte.  Årsmøtet er kun for medlemmer i NPL Trøndelag 

Påmelding til Marit Heistad på e-post innen 15.04.19.  Samme frist for innmelding av til årsmøtet under  eventuelt 

NPL - for ledere på alle nivå og fagområder